Tolnai Református Egyházmegye

Dunamelléki Református Egyházkerület

Postacím: 7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi Ferenc u. 117.
Telefonszám: (+36 75) 536 023
Egyházmegye weboldala

Rácz József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009

esperes

Dunamelléki Református Egyházkerület
Dunaszentgyörgyi Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Könnyíts a terheden, hadd hordozzák azt veled együtt! (2Móz 18,22b)

Csuprik László

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2009

egyházmegyei gondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság
"Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23)
Csuprik László 1945. július 19-én született Nagydorogon hívő, keresztyén család második gyermekeként. Egy nővére van. A család még azévben Pusztahencsére költözött. Édesapja bognármester, édesanyja háztartásbeli volt. Mindketten mélyen hívő keresztyén emberként őt is ebben a szellemben nevelték. Az általános iskolát Pusztahencsén végezte, itt járt hittanra és itt is konfirmált. Tanulmányait 1959-63-ig a Gyönki Gimnáziumban folytatta. Az érettségi után szerszámkészítő szakmunkás bizonyítványt szerzett, majd levelező tagozaton gépésztechnikusként tanult tovább és szerzett technikusi oklevelet. 1967-ben kötött házasságot. Felesége haláláig – 2014-ig - boldog házasságban éltek. Házasságukat Urunk két leánygyermekkel áldotta meg. idősebb lányuk tanári, húga jogi diplomát szerzett. Idősebb lányuk házasságából két fiú unoka született. Munkahelyei: - MMM Szekszárdi Műszergyára – szerszámkészítő, majd utókalkulátor - Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat – főgépész, majd üzemvezető - CÉLGÉP Kft. – ügyvezető igazgató. 2013-tól véglegesen nyugállományba vonult. Református egyházunkban betöltött tisztségei: - szekszárdi gyülekezet presbitere, - egyházmegyei tanácsos, - egyházmegyei főgondnok. Jelenleg harmadik ciklusát tölti zsinati tagként. Első két ciklusában zsinati tanácsos, a második és jelenlegi ciklusban a számvizsgáló bizottság tagja. Választott igéje: „ Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm” – Zsoltárok könyve 23.1 Isten áldó szeretetét és kegyelmét naponta tapasztalja meg ebben a szeretett igében.

Az egyházmegye gyülekezetei