Északpesti Református Egyházmegye

Dunamelléki Református Egyházkerület

Postacím: 2013 Pomáz, Hősök tere 1.
Egyházmegye weboldala

Nyilas Zoltán András

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015

esperes

Dunamelléki Református Egyházkerület
Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)

P. Tóth Zoltán dr.

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015

egyházmegyei gondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület
egyházkerületi tanácstag
Gödöllői Református Egyházközség, presbiter
egyházmegyei főgondnok
"Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük." (Zsid 13,14)

Az egyházmegye gyülekezetei