Budapest-Északi Református Egyházmegye

Dunamelléki Református Egyházkerület

Postacím: 1091 Budapest, Kálvin tér 8. I.udv. II/16.
Telefonszám: (+36 30) 396 0934

Szloboda József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021

esperes

Dunamelléki Református Egyházkerület

Gyügyei Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021

egyházmegyei gondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Gyügyei Attila 1950. március 8-án született Őrszentmiklóson. Családja nem bővelkedett anyagi javakban, de szülei szorgalma, szeretete és hite kárpótolta. Megtanulta a tisztességet, a munka szeretetét, a kitartást, az összefogást jóban és rosszban. A családjától kapott útravalója a mai napig kitart, és református hite mindig megerősíti a nehézségekkel való szembenézésben. Fiatalon önkéntesként dolgozott a Református Egyház őrbottyáni intézményében. Ekkor döntötte el, hogy segíteni fogja a rászorulókat, és minden tőle telhetőt megtesz érdekükben. Az elmúlt évtizedekben igyekezett ezen az úton járni. Hitvesével tavaly ünnepelte 41-ik házassági évfordulóját. 3 felnőtt gyermeke már 4 unokával ajándékozta meg őket. Közéleti tevékenységeiben fontos volt a neveltetéséből fakadó értékrend a polgári és keresztény értékek képviselete. Nevelőszülőként otthont adott gyermekeknek, és egy civil egyesület vezetőjeként a gyermekvédelem területén tevékenykedik. Politikai tevékenységei során 3 cikluson keresztül Zuglóban önkormányzati képviselőként, család és egyházügyi tanácsnokként segítette a zuglói polgárokat. Jelenleg már nyugdíjas, de aktívan részt vesz a magyar református egyház életében. 2014-től a Budapest-Észak egyházmegye főgondoka, 2020-tól pedig a Magyar Református Egyház Zsinatának és Zsinati Tanácsának tagja. Részt vesz Magyarország Kormánya által létrehozott Idősek Tanácsának munkájában is, ahol a református egyházat képviseli.

Az egyházmegye gyülekezetei