Budapest-Északi Református Egyházmegye

Dunamelléki Református Egyházkerület

Postacím: 1091 Budapest, Kálvin tér 8. I.udv. II/16.
Telefonszám: (+36 30) 396 0934

Szloboda József

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021

esperes

Dunamelléki Református Egyházkerület

Gyügyei Attila

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021

egyházmegyei gondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács

Az egyházmegye gyülekezetei