Budapest-Déli Református Egyházmegye

Dunamelléki Református Egyházkerület

Postacím: 1091 Budapest Kálvin tér 8. I.udv. I/10. | levelezési cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
Telefonszám: (+36 1) 570 0109
Egyházmegye weboldala

Illés Dávid

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009

esperes

Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Budai Refomátus Egyházközség
esperes
Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. (Jak 4,8)
1964-ben születtem Budapesten. A Debreceni Református Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti Teológiai Akadémián szereztem református lelkészi diplomát. Négy felnőtt gyermekem van. 2001 óta szolgálok a Budai Református Gyülekezetben, mint vezető lelkész, 2009 óta vagyok a Budapest-Déli Református Egyházmegye esperes. Az utóbbi években tanulmányaimmal szupervízor, mentálhigiénés lelkigondozó és lelkivezető végzettséget szereztem. A gyülekezet szolgálata mellett szívesen folytatok egyéni beszélgetéseket élethelyzetekről, lelki utakról. “Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok “(Jak 4,8) – magamat és másokat is erre bátorítok.

Brandenburg Sándor

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015

egyházmegyei gondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Te benned bíztam Uram! Ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. (Zsolt. 31,2)
Brandenburg Sándor 1961 május 18-án született Pesterzsébeten. A Pesterzsébet Központi gyülekezetben nőtt fel, ahova már nagyszülei, szülei is jártak, itt keresztelték, konfirmálták, itt lett presbiter, majd főgondnok. Harmadik ciklusban egyházmegyei főgondnok is a Budapest-Déli Református Egyházmegyében, 8 éve zsinati tag. Felesége, Szabó Ildikó hittan oktató. A közelben élő négy, már önálló házas gyermekük családjaikkal együtt szintén mind ennek a gyülekezetnek a tagjai és a 7 unoka nevelésében segítik őket. Vízgazdálkodási mérnök, olasz műszaki tolmács, jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium műszaki referense.

Az egyházmegye gyülekezetei