Budapest-Déli Református Egyházmegye

Dunamelléki Református Egyházkerület

Postacím: 1091 Budapest Kálvin tér 8. I.udv. I/10. | levelezési cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
Telefonszám: (+36 1) 570 0109
Egyházmegye weboldala

Illés Dávid

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009

esperes

Dunamelléki Református Egyházkerület
Budapest-Budai Refomátus Egyházközség
esperes
Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. (Jak 4,8)

Brandenburg Sándor

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015

egyházmegyei gondnok

Dunamelléki Református Egyházkerület
Zsinati Tanács
Te benned bíztam Uram! Ne szégyenüljek meg soha, igazságoddal szabadíts meg engem. (Zsolt. 31,2)

Az egyházmegye gyülekezetei