Szatmári Református Egyházmegye

Tiszántúli Református Egyházkerület

Postacím: 4751 Kocsord, Táncsics Mihály u. 50.
Telefonszám: (+36 30) 228 8067
Egyházmegye weboldala

Szalay Kont Miklós

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2015
Tiszántúli Református Egyházkerület
Kocsordi Református Egyházközség és Géberjéni Református Egyházközség
esperes
Zsinati Tanács
Gazdasági Bizottság
"Mert azért jött az Embernek Fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett." (Luk 19,10)

Paládi László

egyházmegyei gondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület

Az egyházmegye gyülekezetei