Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye

Tiszántúli Református Egyházkerület

Postacím: 4523 Pátroha, Kossuth Lajos u. 47.
Telefonszám: (+36 70) 360 9637
Egyházmegye weboldala

Koncz Imre

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Pátrohai Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság

Vincze Lajos

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021
Tiszántúli Református Egyházkerület
Vincze Lajos 1959.december.18.-án született Mándok köszségében. Szülei, nagyszülei istenfélő, hitben járó templomos emberek voltak. Ennek megfelelően testvéreit és őt is ebben a református neveltetésben részesítették. Tanulmányait a Mándoki Általános Iskolában kezdte, majdan középiskolai tanulmányait a Nyíregyházi Kereskedelmi Szakközépiskolában folytatta majd 1978-ban érettségit szerzett. Tanulmányait követően 1978-ban kezdett el a kereskedelemben és vendéglátásban dolgozni. 1984-ben kötött házasságot feleségével Makai Ágnessel, melyből három fiúgyermek született, akiket hitben és szeretetben neveltek fel. Mindhárom fiát kitanítatta, hozzá segítette ahhoz, hogy gyermekei diplomákat és szakmákat szerezzenek. Vincze Lajos egyházmegyei főgondnok úr rendszeresen és aktívan részt vesz az egyházi és világi ügyekben egyaránt. 10 éve presbiter. 2016-ban a Mándoki református egyházközség gondnokává választotta Vincze Lajost, mivelhogy a korábbi gondnokot az Úr Isten magához szólította. Az elmúlt ciklus elején a gyülekezet újra gondnokává választotta Vincze Lajost. 2020 őszén a Szabolcs-Beregi református egyházmegye főgondnokává választotta. Az egyházmegye delegálta a Tiszántúli-Református Egyházkerület Tanácsába, valamint a Magyarországi Református Egyház Zsinatának alkotó tagjává választotta. Feleségével együtt 2016-2021 között a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Senior Akadémiájának hallgatója volt.

Az egyházmegye gyülekezetei