Nyírségi Református Egyházmegye

Tiszántúli Református Egyházkerület

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
Telefonszám: (+36 42) 507 049; (+36 30) 639 0209
Egyházmegye weboldala

Gaál Sándor dr.

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2009

esperes

Tiszántúli Református Egyházkerület
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
esperes
Dr. Gaál Sándor 1967-ben született a nyírségben és itt nevelkedett református háromnemzedékes családban. Középiskolai tanulmányait Nyíregyházán végezte, majd a Debreceni Református Teológiai Akadémián tanult. Ezt követően házasságot kötött a szintén teológiát végzett Victor Eszterrel, öt mára már felnőttkorú gyermekük született. A debreceni tanulmányi éveket követően közösen folytathatták tanulmányaikat a hollandiai Kampenben levő teológiai egyetemen, ahol gyülekezetépítést tanult. Szolgálati helyük 1992-2014 között a nyírségben levő Ramocsházán és Nyíribronyban lett. Időközben 1998-től a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen lett oktató, majd tanszékvezető a Missziói és Felekezettudományi Tanszéken. 2005-ben doktrori fokozatot szerzett Debrecenben. 2009-ben a Nyírségi Református Egyházmegye közössége esperessé választotta, azóta folyamatosan betölti ezt a tisztséget, azóta a MRE Zsinatának tagja. Egy cikluson át a zsinati missziói bizottság tagja lehetett. Jelenleg a Nyíregyháza-Városi Református Egyházköszág lelkipásztora 2014-től. Részt vesz a Doktorok Kollégiuma munkájában, a Miszziológia Szekció elnöke. Emellett a Bütösi Missziói Alapítvány és a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriumának tagja.

Nyeste Ferenc

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015

egyházmegyei gondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület
Számvizsgáló Bizottság
Nyeste Ferenc 1969-ben született Mezőkövesden. Itt nevelkedett szüleivel, öccsével, és apai nagyszüleivel. Az általános iskola elvégzése után Putnokra került, ott érettségizett. Ezt követően a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán folytatta tanulmányait. Mezőgazdasági Gépészmérnök diplomát 1990-ben szerezett. Nevelőtanári diplomáját 1996-ban vette át, majd közoktatásvezető szakirányú szakvizsgát tett. A sorkatonai szolgálatot követően 1991-ben a baktalórántházi Vay Ádám Középiskolában tanárként helyezkedett el. 2001-ben az iskola műszaki vezetője lett. 2009-től a város közintézményeinek üzemeltetését szervezte. Dolgozott a baktalórántházi KLIK-nél, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Takarítási Szolgálat Osztályát vezette 2 éven át. Jelenleg a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona dolgozójaként a Nyíregyháza-Városi Református gyülekezet és intézményei műszaki ügyeit koordinálja. Nyíregyházán él családjával. Felesége Bodnár Zsuzsanna, általános iskolai tanár, református hitoktató, a Jókai Mór Református Általános Iskola tanára. Vasárnaponként a gyermekistentiszteleteken vezet csoportot. 1992-ben kötöttek házasságot, amit Isten 3 leánnyal áldott meg. Zsuzsanna gyógyszerész, Zsófia humán erőforrás tanácsadó, Sára a KRE BTK Néderlandisztika szakán tanul. 1994-ben tett konfirmációi fogadalmat. 2000-ben Ramocsaházán választották meg először presbiterré. 2011-ben lett a Nyírségi Református Egyházmegye egyházmegyei világi főjegyzője, 2015 óta az egyházmegye főgondnoka, a TTRE Tanácsának és közgyűlésének, az MRE Zsinatának, valamint a Zsinat Számvizsgáló Bizottságának tagja. Hitéletét felnőtt kora óta gyakorolja. Lelki megerősödése, formálódása Ramocsaházán zajlott, és hiszi, hogy még mindig zajlik. Vallja, hogy ezt a folyamatot támogatja a gyülekezetben való lét és a személyes hitélet, a rendszeres bibliaolvasás és imádság. A Nyíregyháza-Városi Gyülekezet presbitereként szervezi a gyülekezet audio-vizuális csoportjának munkáját, tagja a gyülekezet műszaki- és gazdasági bizottságainak. Szívesen vesz részt az istentiszteleteken túl a gyülekezet egyéb alkalmain is.

Az egyházmegye gyülekezetei