Nagykunsági Református Egyházmegye

Tiszántúli Református Egyházkerület

Postacím: 5300 Karcag, Kálvin u. 3.
Telefonszám: (+36 59) 312-243
Egyházmegye weboldala

Koncz Tibor

esperes

Szentesi Lajos

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2015

egyházmegyei gondnok

Tiszántúli Református Egyházkerület
"Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?" (Róm 8,31)
Szentesi Lajos 1952. szeptember 24-én született Karcagon, mindkét szülő révén ősi református családban. Az általános iskolát Karcagon végezte, majd a Karcagi Mezőgazdasági Tehnikumban folytatta tanulmányait, ahol 1971-ben Mezőgazdasági technikusi oklevelet szerzett. A Karcagi Református Egyházközség gyülekezetébe 1964-ben konfirmációs vizsgát tett, Arató Ferenc nagytiszteletű úr szolgálati ideje alatt. Iskolai tanulmányai befejezése után mezőgazdászként dolgozott mezőgazdasági szövetkezetekben. 1981-től a Debreceni Agrártudományi Egyetem Karcagi Kutatóintézetében dolgozott nyugdíjazásáig, mint művezető. Felesége Futó Katalin, aki az OTP Bank Zrt. fiókigazgatója volt, jelenleg nyugdíjas. Házasságukból egy leánygyermek született, aki a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanítója, két fiúgyermek édesanyja. 2009. óta a Karcagi Református Egyházközség megválaszott főgondnoka. A Magyar Református Presbiteri Szövetség Nagykunsági Református Egyházmegye elnöki tisztségét tölti be, harmadik ciklusban. 2014-től a Magyar Református Zsinat tagja. 2014-től a Nagykunsági Református Egyházmegye egyházmegyei főgondnoki tisztségét tölti be.

Az egyházmegye gyülekezetei