Zempléni Református Egyházmegye

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Postacím: 3718 Megyaszó Iskola u. 6.
Telefonszám: (+36 30) 381 0703
Egyházmegye weboldala

Mészáros István

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2017

esperes

Tiszáninneni Református Egyházkerület
Megyaszói Református Egyházközség
esperes
Nyugdíjintézeti Intézőbizottság, Számvizsgáló Bizottság
Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok (1Kor 15,10)

Bajusz János

Tagság jellege: presbiteri
Tagság kezdete: 2021

egyházmegyei gondnok

Tiszáninneni Református Egyházkerület
Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség, missziói főgondnok
egyházmegyei főgondnok
Missziói Bizottság
De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! (Józs 24,15)
Bajusz János A zempléni Füzérkajatán született 1953. október 24-én. A keresztség sákramentumát is itt kapta. Hatvan éve Sátoraljaújhelyen él. Iskolai évei és két éves sorkatonai szolgálata után 1978-ban házasodott. Felesége Katalin is református. Egy felnőtt pedagógus hithű fiúk van. 1980-ban gépésztechnikusi oklevelet szerzett. Munkavállalói időszakát az ELZETT sátoraljaújhelyi gyárában kezdte, majd a helyi büntetés-végrehajtási intézet hivatásos alkalmazottja ként fejezte be. Jelenleg nyugdíjas. Isten keresését nagyszüleinek, de főként édesanyjának köszöni. Ezért tartja lényegesnek választott igéje alapján (Jozs 24,15.), hogy Jézus követését, a gyülekezetet is erősítve, először a családban, rokonságban kell mélyíteni. A sátoraljaújhelyi gyülekezet missziói gondnoka. 2010-ben befejezte a két éves sárospataki presbiteri népfőiskolát. 2017-től a TIREK tanácsosának választották. 2018 júliusától a Zempléni Református Egyházmegye gondnoka. 2021-től zsinati tag. Isten országának építésében Kazinczy Ferenc szavaival vallja; "... eszköze lenni az isteni kéznek, egy nem haszontalan tagja az Egésznek."

Az egyházmegye gyülekezetei