Tatai Református Egyházmegye

Dunántúli Református Egyházkerület

Postacím: 2941 Ács, Fő u. 71.
Telefonszám: (+36 34) 385 415
Egyházmegye weboldala

Gerecsei Zsolt

Tagság jellege: lelkészi
Tagság kezdete: 2021

esperes

Dunántúli Református Egyházkerület
Ácsi Református Egyházközség
esperes
Oktatásügyi Bizottság
Gerecsei Zsolt 1972. szeptember 16-án született Esztergomban. Lábatlanon élt és nevelkedett, itt végezte az általános iskolai tanulmányokat az I. sz. Állami Általános Iskolában. Gimnáziumi tanulmányait az esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban végezte, itt érettségizett 1991-ben. A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán szerzett egyetemi diplomát 1996-ban. Lelkésszé szentelték Győrött, 1999-ben. Segéd- majd beosztott lelkészként szolgált a Dadi Református Egyházközségben, ahol 1999-ben megválasztott lelkész lett. Ezzel együtt a bokodi gyülekezet helyetteslelkészi teendőit is végezte. 2005-ben az Ácsi Református Egyházközség hívta és választotta meg lelkészének. A Tatai Református Egyházmegyében műemléki, gyűjteményi előadó, tanácsos, jegyző, főjegyző volt, egyházkerületi előadó és jegyzői tisztséget viselt. 2020-ban az egyházmegye esperesévé választották. Felesége Gerecsei (szül Szűcs) Judit lelkipásztor, három gyermekük van.

Balogh Zoltán dr.

egyházmegyei gondnok

Dunántúli Református Egyházkerület

Az egyházmegye gyülekezetei