Tiszáninneni Református Egyházkerület

Postacím: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Telefonszám: (+36) 46 563 563
Egyházkerület weboldala

Pásztor Dániel

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003

a Zsinat lelkészi alelnöke

Tiszáninneni Református Egyházkerület
püspök
Sajóvelezdi Református Egyházközség
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9,16)
Pásztor Dániel 1966-ban született Szikszón, lelkészcsaládban. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. 1992-ben szerzett lelkipásztori oklevelet a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1990-ben Németországban az EKD ösztöndíjasaként nyelvi tanulmányokat folytatott a Goethe-Institut keretében. Tanulmányai befejezése óta a Sajóvelezd-Dubicsány Református Egyházközségek lelkipásztora. 2003-tól tagja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának. 2015-2020 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. 2021. január 9-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

Molnár Pál dr.

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Tiszáninneni Református Egyházkerület
főgondnok
Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. (Zsolt 121,1-2)
Dr. Molnár Pál 1952-ben született Sajószentpéteren, Vadnán lelkészcsaládban nevelkedett. A Debreceni Orvostudományi Egyetem elvégzése után Miskolcon a B-A-Z Megyei Kórház belgyógyászatán dolgozott, azóta 3 évtizede a Szerencsi Városi Rendelőintézet belgyógyász, gasztroenterológus szakorvosa. Felesége nyugdíjas egészségügyi szakdolgozó, 2 gyermeküktől 6 unokának örülhetnek. A rendszerváltozás után 3 ciklusban Görömböly és Tapolca önkormányzati képviselőjeként szolgálta a közösséget. A Miskolc-Tetemvári Egyházközségben több mint 3 évtizede presbiter, korábban gondnok. A Borsod-Gömöri Egyházmegye gondnoka, majd a Tiszáninneni Egyházkerület presbiteri főjegyzője, 2020 novemberében választották kerületi főgondnokká. Hálaadással vallja: Mindeddig megsegített minket az Isten! Urunk megtartó, őriző kegyelmét szeretné közvetíteni a gyülekezetek felé.