Tiszáninneni Református Egyházkerület

Postacím: 3525 Miskolc, Kossuth u. 17.
Telefonszám: (+36) 46 563 563
Egyházkerület weboldala

Pásztor Dániel

Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003

a Zsinat lelkészi alelnöke

Tiszáninneni Református Egyházkerület
püspök
Sajóvelezdi Református Egyházközség
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9,16)
Pásztor Dániel 1966-ban született Szikszón, lelkészcsaládban. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában végezte. 1992-ben szerzett lelkipásztori oklevelet a Debreceni Református Teológiai Akadémián. 1990-ben Németországban az EKD ösztöndíjasaként nyelvi tanulmányokat folytatott a Goethe-Institut keretében. Tanulmányai befejezése óta a Sajóvelezd-Dubicsány Református Egyházközségek lelkipásztora. 2003-tól tagja a Magyarországi Református Egyház Zsinatának. 2015-2020 között a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. 2021. január 9-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke.

Molnár Pál dr.

Tagság jellege: presbiteri, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete: 2003
Tiszáninneni Református Egyházkerület
főgondnok
Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség, presbiter
Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. (Zsolt 121,1-2)
Dr. Molnár Pál 1952-ben született Sajószentpéteren, lelkészcsalád gyermekeként nevelkedett a Sajó völgyében Vadnán, egy összetartó református községben. Iskoláit falujában, Kazincbarcikán, a miskolci Földes gimnáziumban és a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végezte. Egy évtizedig Miskolcon a B-A-Z Megyei Kórház belgyógyászatán dolgozott, 35 éve a Szerencsi Városi Rendelőintézet belgyógyász, gasztroenterológus szakorvosa. Felesége Arday Márta nyugdíjas egészségügyi szakdolgozó, de aktív nagymamaként 2 gyermeküktől 6 unoka szeretettel nevelését végzi. A rendszerváltozás után 3 ciklusban Görömböly és Tapolca önkormányzati képviselője volt. Több egyházi alapítvány kuratóriumában, iskola és gimnázium igazgató tanácsában is szolgálta a közösséget. A Miskolc-Tetemvári Egyházközségben több mint 3 évtizede presbiter, korábban gondnok. A Borsod-Gömöri Egyházmegye gondnoka, majd a Tiszáninneni Egyházkerület világi főjegyzője, 2021-től kerületi főgondnok. 4. zsinati ciklusában a Diakóniai és Egészségügyi Bizottság munkájában és a Bethesda Kórház fenntartói testületében vesz részt.